2 min

Přehledně: Povinnosti provozovatele Airbnb v 2023

Stručně a přehledně o všech povinnostech provozovatele ubytovacích služeb

Živnostenské oprávnění

Poskytování ubytování je podnikáním, a proto je potřeba začít opatřením živnostenského oprávnění. Ubytování je volná živnost a jediné podmínky je být svéprávný a bezúhonný. Je také třeba nahlásit a řádně označit provozovnu. S tím pak souvisí případná kontrola z ŽÚ.

Odvoz podnikatelského odpadu

Ačkoliv odpadky od ubytovaných přes Airbnb a odpadky dlouhodobých nájemců jsou stejné, z právního hlediska se nejedná o běžný komunální odpad. Ubytovatelé musí uzavřít smlouvu s obcí, aby mohli využít systém nakládání s komunálním odpadem.

Místní poplatky

Rekreační poplatky musí ubytovatel odvést za většinu osob, které se v obci ubytovaly na dobu nepřesahující 60 dnů.

Evidence cizinců

Dále musí ubytovatel do tří pracovních dnů elektronicky ohlásit ubytování cizinců na cizineckou policii a vést domovní knihu.

Poplatky za vysílání

Pokud v bytě je TV, musí ubytovatel odvádět poplatky za rozhlasové a televizní vysílání, respektive zažádat o udělení licence k provozování děl k OSA.

Daně

DzP a nově 10% sazba DPH.

Domovní řád

Ačkoliv je to logické, často provozovatelé krátkodobého pronájmu na tuto část zapomínají. Je nezbytné, aby hostitelé zajistili respektování nočního klidu a případnou recyklaci odpadu. I když SVJ nemůže ubytovací služby v domě omezit, je třeba přemýšlet v dlouhodobém horizontu a být empatičtí. O respektování obyvatel domu jsme psali ve článku Airbnb vs. Sousedé.

Děkujeme. Slibujeme, že od nás nedostanete žádný spam.
Něco se pokazilo, zkuste prosím znovu.
ozvěte se

Vlastníte byt nebo hledáte investiční nemovitost?

Pomůžeme najít vhodnou nemovitost
Zhodnotíme stávající nemovitost během dne
Odpověď dostanete během
24 hodin
zvolte možnost

Děkujeme.

Odpověď obdržíte během 24 hodin.
Formulář se nepovedlo odeslat. Zkontrolujte prosím všechna políčka a zkuste znovu.